Doit

שירותים ב 360°

ליווי תהליכי שיווק אסטרטיגיים ומיתוג לחברות מובילות בתחומן, תוך מתן דגש על התאמת קונספט מתקדם לצמיחת העסקים להצלחה. על זאת תוך אבחון מתמיד והיכרות מעמיקה מותאמת וחקר שוק, כאשר הכוח המשמעותי הנו בשילוב המקצוענות בהיכרות השוק עם יכולת הביצוע היצירתית.