Doit

שירותים ב 360°

חברת דו איט הינה החברה המובילה בחברה הערבית בניהול קמפיינים "בשטח", על מנת להחדיר את המסרים השיווקים לרחוב ולהטמעת התנהגות צרכנית ע"פ מודלים משיגי תוצאות ומוכווני יעדים. פעילות הקד"מ כוללת הפקת אירועים, פעילות שטח, מיתוג נקודות מכירה, סידור מדף ודיול. בלעדיות בניהול הנראות והפרסום ברשת קינג סטור הגדולה בחברה הערבית.